شرکت پشم سنگ و سرباره

شرح مختصری از فعالیت ها

پشم سنگ

اطلاعات شرکت

مکان

اصفهان ، حد فاصل فلکه دکتر فاطمی(میدان 25 آبان) و پل چمران ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر ذاکری