شرکت پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی

شرح مختصری از فعالیت ها

فرمالدئید، استالدئید، پنتا اریتریتول

نام مدیرعامل :

مهندس علیرضا برزین

INFO@SRPC.IR

021-88621691-4

مکان

میدان شیخ بهایی - خیابان سئول - کوچه چهارم - پلاک 1- طبقه سوم