شرکت فنی مهندسی ابزار دقیق دیبا

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین کالامهندسی خرید و تامین کالای سیستم ها و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق supply control systems & instrumentation devices in Oil,Gas,Petrochemical, steel and Automotive industries Emerson,Yokogawa, Hima, Abb,Foxboro, Fisher Rosemount, Honeywell,Azbil(Yamatake), Pepperl+Fuchs,Masoneilan, Allen Bradely,Omron,Endress+Hauser,Stahl,Mtl,Fuji, BentlyNevada,Magnetrol,Samson,Asco,Cosasco,Comron,Ipsi,Caproco

نام مدیرعامل:
محمد علی محمودی فر

info@dibaco.co

021-44218070

مکان