شرکت عادل مهر ابتکار

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات زیرساخت و نصب تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی

اطلاعات شرکت