شرکت صنایع ورزشی آواناروشه

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه دهنده خدمات و تجهیزات ورزشی ، سلامتی ارائه دهنده انحصاری محصولات Reebok انگلستان و BH اسپانیا

اطلاعات شرکت