شرکت تکنولوژی

شرح مختصری از فعالیت ها

سینی کابل, ترانکینگ, ترانکینگ و سینی کابل تخصص شرکت تکنولوژی می باشد جهت اطلاع ازمشخصات ترانکینگ و سینی کابل محصولات ما را در سایت مشاهده نمایید

نام مدیر عامل:

tecnejad@gmail.com

مکان