شرکت بازرسی فنی بین المللی پسنج (با مسئولیت محدود)

شرح مختصری از فعالیت ها

بخش بازرسی نفت،گاز و پتروشیمی

بازرسی و کنترل کمی و کیفی نفت خام،فرآورده های نفتی،گاز و مواد پتروشیمی(Ullage survey)

بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریق کشتی به کشتی(Ship to ship)

بازرسی از مخازن سوخت کشتی (Bunker survey)

بازرسیOn/Off Hire

تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفت خام و فرآورده های نفتی(Loss Control)

بازرسی درافت (Draught Survey)

بازرسی های P & I

بازرسی و تعیین خسارات وارده به کشتی، اسکله و تجهیزات مربوطه

بخش بازرسی کالا

بازرسی قبل از حمل (PSI)

بازرسی از کالاهای مشمول استاندارد اجباری و صدور گواهینامه COI

بازرسی کالا جهت اعتبارات اسنادی بانکی داخلی و خارجی (LC/IC)

بازرسی وضعیت کالا

نظارت بر بارگیری و تخلیه کالا

بازرسی وضعیت Lashing

بازرسی،نمونه برداری و خدمات آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

مدیرعامل: رامین اشعری

تلفن: 88555895-021

فکس: 88555895-021 داخلی 6

ایمیل:ops@pessanj.com

زمینه فعالیت

  • خدمات فنی و مهندسی

مکان

تهران- خیابان ولیعصر- پلاک 2224- برج سروساعی- طبقه 16- شماره 1602