شرق پلاستیک آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع ظروف پلاستیکی وعضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

مسعود حسن زاده

0511- 2453215

مکان

مشهد، جاده کلات مقابل کارخانه آسفالت، شرکت شرق پلاستیک آریا