سیمان آباده

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع سیمان حفاری چاه های نفت کلاس A-D-E-G

نام مدیرعامل:

بهرام امین

info@abadehcement.com

021- 88727117

مکان

تهران-میدان آرژانتین - خیابان 21- پلاک 7 - طبقه 2