سپید اکسید زنجان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده اکسید وسولفات روی

نام مدیر عامل:
حمید میرزایی

Info@sepidoxide.com

021-88343597

 

مکان

تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، چهارراه زهره غربی، ساختمان زیتون، پلاک 8، واحد8