سپهر افروز شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد شیمیایی صنعت آبکاری، مواداولیه آبکاری روی بدون سیانور

info@sepehrafrooz.net

021- 55012627, 55003775

مکان

تهران، خیابان شهید رجایی ، سه راه نان ماشینی ، شماره 194