سوبرا رزین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رزین برای صنایع کاغذسازی، رزین فنولیک برای صنایع لنت ترمز

نام مدیرعامل:
هوشنگ مجلسی

Subraresin88@gmail.com

021-88956562

مکان

تهران - خیابان فلسطین شمالی ، کوچه شهید موسوی ، پلاک 20 طبقه دوم واحد 5