سهند آلیاژ آراز

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  محمد نژاد

تلفن    :  04133342205

فکس  :  04133342205

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان