سنگین کاران اراک

شرح مختصری از فعالیت ها

تعمیر و راهبری کلیه ماشین آلات سنگین، کارگاه های تعمیراتی از قبیل پمپ، زانو، مبدل و کلیه تجهیزات صنایع نفتی، واردات لوازم یدکی کلیه ماشین آلات سنگین

نام مدیرعامل:
رضا یار احمدی

0861-4173335

مکان

اراک میدان بسیج ، بلوار خرمشهر ، نمایندگی ایران خودرو 1414