سنجش گستر کاوه

شرح مختصری از فعالیت ها

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گستر کاوه فعال در زمینه کالیبراسیون، اندازه شناسی، تست و تعمیر، مجهز به آزمایشگاه هایی در زمینه دما، فشار پرایمری، رطوبت، جرم، حجم، نیرو، ابعاد و شیمی، دارای پروانه از نظام تأیید صلاحید در ایران به شماره Iso/naci 17025. No.150

نام مدیرعامل :

مجید مصلحی

info@igk-ir.com

021- 22909455

مکان

تهران - میرداماد،خیابان نسا،کوی پیرزاده ،پلاک 3- ساختمان سام