طراحی و قالبسازی و تولید انواع ظروف خانگی پلاستیک از قبیل سطل زباله پدالی، سبد پلاستیکی پدالی، انواع سطل های دو رنگ، سبد، پیک نیک، لگن سینک، سبد گرد