سلطان شیمی تبریز

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات، صادرات، تهیه و توزیع مواد شیمیایی مورد مصرف کارخانجات سولفات آمونیوم

نام مدیر عامل:

علی صمدیان

sultanchemi@yahoo.com

0411-3353344

مکان

تبریز، چهارراه آبرسان، ساختمان اسکان، طبقه 3، واحد 3