سفید دشت شرق

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات پلاستیکی عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل:
ساعی

0511- 2454084

مکان

مشهد، شهرک صنعتی کلات، خیابان تلاش جنوبی، فاز3 شیمیایی، قطعه 537