سرمایه گذاری سیراف انرژی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید متانول با گرید AA با ظرفیت تولید T/Y 1650 × 103

نام مدیرعامل:
محمد بیرمی

info@sirafco.com

021-23585800

مکان

تهران،سعادت آباد،خیابان دوم شهید عقبری،خیابان دوم شمالی،پلاک ۱۵