ستاد توسعه فناوری نانو

شرح مختصری از فعالیت ها

تعیین مسیر حرکت و اولویت های ملی کشور، رفع موانع در زمان اجرا و خدمات رسانی به بخش های اجرایی ( خصوصی و دولتی ) برای توسعه فناوری نانو

نام مدیرعامل :

سعید سرکار

festival@nano.ir

021- 610020

مکان

تهران - ستارخان - خیابان حبیب ا... - بلوار گلها - پلاک 9