سامان تابلوی پارس

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  مهندس دانشگر زاده

تلفن    :  05135410747

فکس  :  05135410747   داخلی 123

زمینه فعالیت

  • برق، الکترونیک و مخابرات
  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان