سازه پالایش صالح

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده فلنج و تامین کننده تجهیزات پتروشیمی

نام مدیر عامل:

محمد شاهوار

SazehPalayesh@gmail.com

021-77041014

مکان

تهران