زیست تجهیز پویش

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید تجهیزات مهندسی، آزمایشگاهی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست

نام مدیرعامل :

فتح الله زرگری

info@pooyeshenvior.ir

021- 88826875- 88827723

مکان

تهران - خیابان مطهری - خیابان فجر - کوچه افشار - پلاک 16- طبقه اول