زیبان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب چوب ورزین صنعتی

نام مدیرعامل:
فرهاد کیانی

zibachemi@neda.net

021-66716368

مکان

تهران، خیابان سی تیر، نرسیده به موزه آبگینه، پلاک 13