ریخته گری برنا گداز
شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده آندها و تجهیزات حفاظت کاتدیک 1 ـ انواع آندهای فداشونده (آلومینیوم _ روی _ منیزیم) 2 ـ انواع آندهای تزریق جریان (چدن پرسیلسیم ـ آند اکسید فلزی مختلط یا MMO در اشکال مختلف لوله ای، ریبون، سیمی، صفحه ای ، مش) 3 ـ الکترود مرجع (مس / سولفات مس ، روی ، نقره / کلرید نقره) 4- حفاظت کاتدیک سازه های بتنی 5- سامانه تزریق جریان ضد خزه (آنتی فولینگ) 6 ـ تجهیزات ارتینگ 7 ـ انواع باکسها و سازه‌های فلزی

اطلاعات شرکت