روی اندیشان گنبد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پودر روی ( گرد روی ) Zinc Dust

نام مدیر عامل:

عرفان بنائی

rooyandishan4@gmail.com

017-33237243

مکان

گلستان- شهرک صنعتی گنبد کاوس -سرو4