روان صنعت آریانا

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاوره و تامین انواع روانساز ( روغن و گریس ) صنعتی مورد نیاز در صنایع نفت گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل :
دادور

info@ariana-co.ir

021-22895474

مکان

تهران ،پاسداران ،خیابان شهید گل نبی ،برج زمرد ،واحد 81