روانکاران احیاء سپاهان

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  دکتر حسنی

تلفن    :  03145642260 الی 61

فکس  :  04145642786

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان