رنگ پودری سیلوریت

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات رنگ پودری وکاغذهای طرح چوب و دکورال و تولید دستگاه های دکورال

نام مدیرعامل :

سید مرتضی بصیری پور

info@silverit.ir

0311- 6644755

مکان

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، حد فاصل خیابان میر و نیکبخت ، ساختمان عرفان، طبقه 4، واحد 403