رنگ سازان مارال نوین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مرکب های چاپ فلکس

نام مدیر عامل:

نوید سجادی

info@maralnovin.com

021-44985830

مکان

تهران- کیلو متر 20جاده مخصوص کرج- بعد از سیلوهای بهپرور- نبش فضای سبز- پلاک 23