رنگان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع رنگ صنعتی و ساختمانی

نام مدیر عامل:

پرویز شیپوری

021-66707012

مکان

تهران- خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه 12- شماره1206و1208