رسا صنعت نجف آباد

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس محمدی

تلفن    :  03142499790

فکس  :  03142499617

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان