رز پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده مواد شیمیایی، وازلین، پارافین جامد و مایع، گرانول و ژله کابل مخابراتی، سدیم پترولیوم سولفات

نام مدیرعامل:
جواد ظهیری

info@rosepoly.com

021-88759924

مکان

تهران - خیابان مطهری - خیابان علی اکبری - خیابان صحاف زاده - پلاک 22