راک شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد اولیه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، چرم، نساجی، ساختمان، عایق، کشاورزی و رنگ

نام مدیرعامل:
محمد حسین زهتابچیان

info@rockchemie.com

021-88843227-8

مکان

تهران – میدان فردوسی خیابان ایرانشهر جنوبی ساختمان ۴۷