اجرای عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، استارت آپ، بهره برداری، تعمیرات و نگهداشت فنی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

مکان

الیگودرز، کیلومتر 5 جاده اصفهان، مقابل جاده شول آباد