راصد صنعت توسعه

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع الکتروپمپ مستغرق و لجن کش تعمیر انواع پمپ ، الکتروموتور و الکتروپمپ طراحی و اجرای ایستگاه های پمپاژ

نام مدیر عامل:

غلامرضا کایدی بختیاری

info@rasedsanat.ir

0611-3431711-16

مکان

اهواز، کیلومتر 18 جاده آبادان