رادان کو

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع چسب های ریخته گری

نام مدیرعامل :

سید حسن دوامی

021- 88730555

مکان

تهران - خیابان مطهری - کوی نور - خیابان سوم - شماره 13- طبقه 8