تأمین و کوپل دیزل ژنراتور، ساخت کنوپی ( اطاقت سایلنت ) دیزل ژنراتور در توانهای مختلف، طراحی و ساخت تابلوهای پارالل، سنکرون و اتوماسیون دیزل ژنراتور، تأمین قطعات یدکی موتورهای دیزلی ولو پنتا و کامینز، ارائه سرویس و تعمیرات و نگهداری دیزل ژنراتورها