دنیای چسب

شرح مختصری از فعالیت ها

بورس انواع چسب های صنعتی، ساختمانی، تخصصی و مصارف عمومی

نام مدیرعامل :

سعید جهانیار

info@donyayechasb.com

021- 33374659

مکان

تهران - شهرری - خیابان شیخ صدوق (خیابان 45 متری سابق) - روبروی داروخانه - شماره 90