دنیای فولاد خاور میانه

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  محمد زاده

تلفن    :  02144289605

فکس  :  02144219564

ایمیل  :

وب سایت  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان