دقیق پرتو

شرح مختصری از فعالیت ها

ارایه کننده دستگاه های آزمایشگاهی صنایع پلیمر، پتروشیمی و صنایع خودرو رنگ

نام مدیرعامل :

کمال اخوان مقدم

Dp.co.ltd@gmail.com

021- 66937214

مکان

تهران - خیابان ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک 42- طبقه 5- واحد 702