درین خوزستان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید و تأمین کننده انواع مواد معدنی و شیمیایی صنعتی

نام مدیرعامل :

غلامحسین لطفی زاده

Doreen_lotfi@yahoo.co.uk

021- 22859967

مکان

تهران - صندوق پستی 337- 17665