دریا پالا انرژی
شرح مختصری از فعالیت ها

انجام و ارائه خدمات مهندسی و اجرا در ارتباط با پروژه های صنعتی بخصوص در رشته های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال نفت و گاز و پروژه های زیست محیطی، خطوط انتقال شبکه توزیع آب شهری و صنعتی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب وپساب های صنعتی

اطلاعات شرکت