دره ساز

شرح مختصری از فعالیت ها

مجری پروژه های پل سازی، راهسازی

نام مدیرعامل:
علی بنکدار

info@darrehsaz.com

0611-3910655

مکان

اهواز ، کیان آباد ، خیابان 28 غربی ، پلاک 35