درنیکا شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع چسب آب پایه

نام مدیرعامل:

بهروزی

behroozi55@yahoo.com

80803048 -021

مکان

تهران- خیابان طالقانی- کوچه میرزایی- پلاک 5- طبقه 2- واحد4