دردانش سینا

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاوره فنی به منظور بهینه نمودن خطوط آندایزینگ مواد شیمیایی زیرسازی سطوح آهن، ارایه مواد شیمیایی

نام مدیرعامل :‌

قندی زاده

info@dorredanesh.com

021- 22013091

مکان

تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - نبش خیابان سایه - برج سایه - واحد 207