دانه چین بهمن پاسارگاد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ظروف یکبار مصرف pp, pet, ps

نام مدیرعامل:

بیرجندی

info@pasargadplast.com

0263-4762096,4762097

مکان

کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، فاز دوم، گلستان نهم