دانش فراوران تجهیز آراسته

شرح مختصر فعالیت  :

مدیرعامل  :   آبشناس

تلفن    :  56418924

فکس  :  56415935

ایمیل  :  daneshfaravarantajhiz@hotmail.com

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان