دانش آفرینان نیک اندیش ( دانا )

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مشاوره، ارائه راهکارهای مدیریتی، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری آزمون های بین المللی

نام مدیرعامل:

محمد نژاد

info@daanaa.ir

021-66945718,9

مکان

تهران- خیابان فاطمی غربی- پلاک 260- واحد5