تولید نایلون های شیرینگ صنعتی، تولید نایلکس های تبلیغاتی و فروشگاهی